zastita krompira od zlatice

Odbija odrasle jedinke krompirove zlatice i biljne vaši.

MASKA UNIVERZAL KZ

Ekološki Repelent

MASKA UNIVERZAL KZ svojim karakterističnim mirisom odbija odrasle jedinke krompirove zlatice i biljne vaši.

Proizvod MASKA UNIVERZAL KZ ne sadrži hemikalije (pesticide i dr.).

Nema KARENCU.

Primenjuje se PREVENTIVNO.

MASKA UNIVERZAL KZ je koncentrovani macerat crnog luka, celera i rena, dobijen na poseban način.

U SVIM KULTURAMA

RASTVARA SE U VODI

NEMA KARENCU

NE SADRŽI HEMIKALIJE

PRIMENA- Eko Repelent – MASKA UNIVERZAL KZ

zastita krompira od zlatice
U svim kulturama

MASKA UNIVERZAL KZ svojim karakterističnim mirisom odbija odrasle jedinke krompirove zlatice i biljne vaši.

zastita krompira od zlatice
Način primene – FOLIJARNO

Rastvoriti 0,2 l Maske Univerzal KZ u 10 l vode (2 %). Kod krompira prvi tretman obaviti kada je visina nadzemnog dela biljke tj. lisne mase 10-15 cm.

zastita krompira od zlatice
Način primene – Preporuka

Maska UNIVERZAL KZ najbolji rezultat se postiže kada se primeni u kombinaciji sa proizvodom Maska, inkorporiranim u zemljište pre setve/sadnje.

zastita krompira od zlatice
Mešanje

Ne mešati sa insekticidima. Po potrebi može se mešati sa fungicidima, vodotopivim i folijarnim đubrivima, preporuka sa MORTONIJC PLUS.

PREPORUKA

Preporuka je da se prilikom setve, tj. sadnje primeni proizvod MASKA (inkorporacija u zemljište), a primenom MASKE UNIVERZAL KZ produžava se efekat delovanja proizvoda MASKA. Kombinacijom ova dva proizvoda obezbeđuje se zaštita biljaka tokom cele vegetacije.

MASKA UNIVERZAL KZ- Pakovanje

zastita krompira od zlatice

0,20 l

Ekološki repelent – MASKA UNIVERZAL KZ

univerzal KZ maska ekoloski proizvod odbija insekte 11
Maska UNIVERZAL KZ – zaštita tokom cele vegetacije!