zastita zemljišta od stetočina

Odbija zemljišne štetočine i štetočine nadzemnih delova biljaka

MASKA UNIVERZAL

Ekološki Repelent

MASKA UNIVERZAL svojim karakterističnim mirisom odbija insekte. Intenzivni mirisi deluju kao repelent.

Proizvod MASKA UNIVERZAL ne sadrži hemikalije (pesticide i dr.).

Nema KARENCU.

Primenjuje se PREVENTIVNO.

MASKA UNIVERZAL je koncentrovani macerat crnog luka, celera i rena, karakteristične zelene boje, dobijen na poseban način.

KORISTI SE U POVRTARSTVU, RATARSTVU I CVEĆARSTVU

RASTVARA SE U VODI

NEMA KARENCU

NE SADRŽI HEMIKALIJE

PRIMENA- Ekološki Repelent – MASKA UNIVERZAL

U povrtarstvu, ratarstvu i cvećarstvu

MASKA UNIVERZAL svojim karakterističnim mirisom odbija insekte. Intenzivni mirisi deluju kao repelenti

zastita zemljišta od stetočina
Način primene – FOLIJARNO

Rastvoriti 10-15 ml Maske UNIVERZAL u 10 litara vode. U zavisnosti od vremena primene može se primenjivati više puta tokom vegetacije. Primenjuje se PREVENTIVNO, odnosno pre pojave štetočina.

zastita zemljišta od stetočina
Način primene – U sistemima za IRIGACIJU

Rastvoriti 50-75 ml Maske UNIVERZAL u odgovarajuću količinu vode za 10 ari površine. U zavisnosti od vremena primene tretman ponavljati svakih 7 dana.

Mešanje

Ne mešati sa insekticidima. Po potrebi može se mešati sa fungicidima, vodotopivim i folijarnim đubrivima, preporuka sa MORTONIJC PLUS.

PREPORUKA

Preporuka je da se prilikom setve, tj. sadnje primeni proizvod MASKA (inkorporacija u zemljište), a primenom MASKE UNIVERZAL produžava se efekat delovanja proizvoda MASKA. Kombinacijom ova dva proizvoda obezbeđuje se zaštita biljaka tokom cele vegetacije.

MASKA UNIVERZAL – Pakovanje

Zelena sadnica koja raste iz zemlje tretirana ekološkim repelentom maska. morpho; morpho maska; maska repelent; ekoloski repelent; karenca nula dana; odbija inksekte; odbija krtice; odbija puževe; odbija rovce; odbija stetočine, za plastenik; za baštu; zastita zemljišta od stetocina;

0,25 l

Ekološki repelent – MASKA UNIVERZAL

univerzal maska ekoloski proizvod odbija insekte 10
Maska UNIVERZAL – zaštita tokom cele vegetacije!